Aktuality

Město Příbor - Prodej pozemků

24. ledna 2019, 09:34

 

 

 

Informace k úhradě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (za komunální odpad) a ze psů - rok 2019

24. ledna 2019

 

 

 

Odstranění havarijních dřevin v obecním lese

21. ledna 2019, 13:46

 

 

 

Záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.01.2019

Svěšeno:

18.03.2019

18. ledna 2019, 14:05

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.01.2019

Svěšeno:

04.02.2019

18. ledna 2019, 07:59

 

 

 

Pozvánka - InfoTHERMA 2019

16. ledna 2019, 17:18

 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce č. 6/2018

15. ledna 2019, 09:59

 

 

 

Novoroční koncert obce Horní Bludovice

14. ledna 2019, 17:21 | V kapli na Špluchově zazněly krásné tóny duchovní i vážné hudby.

 

 

 

Záměr výpůjčky pozemku parc.č. 922/1, k.ú. Horní Bludovice, a parc.č. 871/1, k.ú. Prostřední Bludovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.01.2019

Svěšeno:

30.01.2019

14. ledna 2019, 17:08

 

 

 

Výpadek ve svozu pytlovaných plastů

14. ledna 2019, 17:01

 

 

 

Strana výpisu

... 8 ...

 

Další informace