Ostatní dokumenty

Bartolomějská slavnost a koncert na záchranu varhan

13. srpna 2012, 09:44

 

 

 

Veřejná vyhláška - Horní Bludovice - Záguří, rekonstrukce vodovodních řadů, Rozhodnutí

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.08.2012

Svěšeno:

25.08.2012

9. srpna 2012, 11:33

 

 

 

Informace občanům - omezení úředních hodin na úseku matriky a EO

8. srpna 2012, 16:58

 

 

 

Soutěž Poznávejte Beskydy na obou stranách hranice pokračuje!

7. srpna 2012, 10:27

 

 

 

Za poznáním rozhledny Panorama

7. srpna 2012, 10:25

 

 

 

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.08.2012

Svěšeno:

03.11.2012

7. srpna 2012, 09:27

 

 

 

Stanovení volebních okrsků pro volby do Zastupitelstev krajů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.08.2012

Svěšeno:

03.11.2012

7. srpna 2012, 09:26

 

 

 

Informace o výběrovém řízení na dodavatele stavebních prací v souvislosti s rekonstrukcí Obecního úřadu v Horních Bludovicích

6. srpna 2012, 16:50

 

 

 

Informace o oznámení koncepce "Aktualizace Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.08.2012

Svěšeno:

20.08.2012

6. srpna 2012, 14:01 | V souvislosti se zveřejněním oznámením koncepce "Aktualizace Krajského integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje" oznamujeme, že do oznámení koncepce je možné nahlížet na obecním úřadě v Horních Bludovicích v úředních hodinách. Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce kraje.

 

 

 

Oznámení změny koncepce "Aktualizace Krajského integrovaného programuke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.08.2012

Svěšeno:

20.08.2012

6. srpna 2012, 13:57

 

 

 

Strana výpisu

... 74 ...