Ostatní dokumenty

Propagace protikorupční linky 199

10. srpna 2011, 07:35

 

 

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

29. července 2011, 08:11

 

 

 

Záměr výpůjčky - Krebs, Krebsová

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

28.07.2011

Svěšeno:

11.08.2011

28. července 2011, 16:21

 

 

 

Veřejně prospěšné práce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.07.2011

Svěšeno:

25.08.2011

27. července 2011, 09:16

 

 

 

Informace pro občany

27. července 2011, 08:40

 

 

 

Záměr pronájmu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.07.2011

Svěšeno:

13.08.2011

15. července 2011, 11:29

 

 

 

Záměr prodeje a pronájmu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.07.2011

Svěšeno:

13.08.2011

15. července 2011, 10:45

 

 

 

Vyúčtování vodného a stočného za rok 2010

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.07.2011

Svěšeno:

10.08.2011

12. července 2011, 09:19 | Uveřejňujeme vyúčtování kalkulačních položek vodného a stočného za rok 2010 dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích § 36, odst. 5. Vyúčtování bylo zasláno organizací Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, 28. říjny 169, se žádostí o zveřejnění.

 

 

 

Plánované vypínání el.energie

4. července 2011, 17:04

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.06.2011

Svěšeno:

27.08.2011

29. června 2011, 10:08 | Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu obce Horní Bludovice formou opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

 

 

 

Strana výpisu

... 80 ...