Ostatní dokumenty

Záměr výpůjčky - ing. Ficek, ing. Ficková

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.04.2012

Svěšeno:

30.04.2012

16. dubna 2012

 

 

 

Záměry výpůjček

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.04.2012

Svěšeno:

17.04.2012

3. dubna 2012, 11:13

 

 

 

Záměr výpůjčky - Wiležinský, Wiležinská

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.04.2012

Svěšeno:

16.04.2012

2. dubna 2012, 14:55

 

 

 

Prodej stromků

27. března 2012, 11:31

 

 

 

Informace katastrálního úřadu v Opavě

27. března 2012, 07:23

 

 

 

Předběžné výsledky SLDB 2011 za obec

26. března 2012, 16:50 | Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Předkládané údaje jsou součástí prvních, předběžných výsledků zpracování, a to podle místa trvalého bydliště sčítaných osob. Údaje jsou tak srovnatelné s předchozími sčítáními (2001 a 1991) a výsledky těchto sčítání byly přepočteny na územní strukturu krajů, okresů, správních obvodů i obcí platnou k 1. 1. 2011.

Předběžné výsledky jsou v plném rozsahu z různých pohledů zveřejněny i na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz. Definitivní výsledky SLDB budou dle stávající harmonogramu zpracování k dispozici do konce roku 2012.

 

 

 

Záměr výpůjčky - Kralovanský Stanislav

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.03.2012

Svěšeno:

02.04.2012

19. března 2012, 16:37

 

 

 

Informace

16. března 2012, 09:48 | Prodej stromků k jarní výsadbě před obecním úřadem

 

 

 

Informace pro občany o ceně vody - portál www.vodarenstvi.com

5. března 2012, 16:47

 

 

 

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.02.2012

Svěšeno:

14.03.2012

29. února 2012, 13:40

 

 

 

Strana výpisu

... 81 ...