Ostatní dokumenty

Oznámení - pokračování vodoprávního řízení - veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.02.2011

Svěšeno:

22.02.2011

8. února 2011, 14:39

 

 

 

Nabídka pozemků k pronájmu na LV 10002, uveřejněná Pozemkovým fondem ČR

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.01.2011

Svěšeno:

30.05.2011

31. ledna 2011, 16:44

 

 

 

Oznámení o projednávání plánu péče a možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Stará řeka

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.01.2011

Svěšeno:

02.02.2011

18. ledna 2011, 11:32

 

 

 

Veřejná vyhláška - zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.01.2011

Svěšeno:

18.01.2011

4. ledna 2011, 08:15

 

 

 

OZV schválená Zastupitelstvem obce dne 15.12.2010

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.01.2011

Svěšeno:

17.01.2011

3. ledna 2011, 08:43 | OZV č. 1/2010 o změně a doplnění OZV č. 8/2009

 

 

 

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady - návrh rozpočtu na r. 2011

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.12.2010

Svěšeno:

12.01.2011

29. prosince 2010, 07:50

 

 

 

Rozhodnutí o umísť. stavby - prodloužení vodovodu a plynovodu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.12.2010

Svěšeno:

03.01.2011

20. prosince 2010, 14:12

 

 

 

Územní rozhodnutí o mísť. stavby - Prostř.Bludovice Richter NNk síť 2RD

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.12.2010

Svěšeno:

05.01.2011

20. prosince 2010, 14:08

 

 

 

Oznámení - zahájení územ.řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání (obytná zóna s 6 RD)

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.12.2010

Svěšeno:

30.12.2010

16. prosince 2010, 13:40

 

 

 

Oznámení - zahájení územ.řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání (revitalizace říč.meandru Lučiny)

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.12.2010

Svěšeno:

14.01.2011

16. prosince 2010, 13:35

 

 

 

Strana výpisu

... 84 ...