Ostatní dokumenty

Záměr prodeje a pronájmu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.07.2011

Svěšeno:

13.08.2011

15. července 2011, 10:45

 

 

 

Vyúčtování vodného a stočného za rok 2010

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

12.07.2011

Svěšeno:

10.08.2011

12. července 2011, 09:19 | Uveřejňujeme vyúčtování kalkulačních položek vodného a stočného za rok 2010 dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích § 36, odst. 5. Vyúčtování bylo zasláno organizací Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem Ostrava, 28. říjny 169, se žádostí o zveřejnění.

 

 

 

Plánované vypínání el.energie

4. července 2011, 17:04

 

 

 

Veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.06.2011

Svěšeno:

27.08.2011

29. června 2011, 10:08 | Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu obce Horní Bludovice formou opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

 

 

 

Záměr výpůjčky - Matyáska, Matyásková

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.06.2011

Svěšeno:

06.07.2011

22. června 2011, 17:07

 

 

 

Závěrečný účet Obecního úřadu Horní Bludovice za rok 2010 + zpráva o přezkoumání hospodaření 2010

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.04.2011

Svěšeno:

26.05.2011

20. června 2011, 11:03

 

 

 

Závěrečný účet a zpráva o přezkumu hospodaření MŽTP za rok 2010

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.06.2011

Svěšeno:

07.07.2011

8. června 2011, 08:39

 

 

 

Informace o vyhlášení V. kola VŘ

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.06.2011

Svěšeno:

07.07.2011

8. června 2011, 08:37

 

 

 

Nařízení č. 3/2011 - varroáza

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.06.2011

Svěšeno:

05.07.2011

6. června 2011, 09:38

 

 

 

Záměr výpůjčky - NOVPRO FM, s.r.o.

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

03.06.2011

Svěšeno:

17.06.2011

3. června 2011, 14:25

 

 

 

Strana výpisu

... 88 ...