Ostatní dokumenty

Sazebník poplatků

11. dubna 2011, 10:31 | Zveřejňujeme sazebník poplatků, platný od 01.02.2011

 

 

 

Záměry obce Horní Bludovice - výpůjčka

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.04.2011

Svěšeno:

22.04.2011

8. dubna 2011, 10:21

 

 

 

Územní plán obce Horní Bludovice - důvodová zpráva, další postup pořizování

31. března 2011, 11:58 | Protože byla překročena jednoletá lhůta od zahájení pořizování nového územního plánu obce Horní Bludovice, bylo nutno tuto skutečnost zdůvodnit a na jednání Zastupitelstva obce Horní Bludovice dne 09.03.2011 schválit další postup pořizování územního plánu. Důvodová zpráva a následný postup pořizování územního plánu - viz příloha.

 

 

 

Rozhodnutí - odkanalizování města Havířov - městská část Dolní Datyně

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.03.2011

Svěšeno:

10.04.2011

24. března 2011, 14:23

 

 

 

Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 - informace

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.03.2011

Svěšeno:

15.04.2011

16. března 2011, 09:24

 

 

 

OZV č. 3/2011 o místních poplatcích

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.03.2011

Svěšeno:

28.03.2011

14. března 2011, 16:37

 

 

 

OZV č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.03.2011

Svěšeno:

28.03.2011

14. března 2011, 16:35

 

 

 

OZV č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.03.2011

Svěšeno:

28.03.2011

14. března 2011, 16:33

 

 

 

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České republice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.03.2011

Svěšeno:

15.04.2011

9. března 2011, 09:11

 

 

 

Záměry obce Horní Bludovice - výpůjčka

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.02.2011

Svěšeno:

11.03.2011

25. února 2011, 09:15

 

 

 

Strana výpisu

... 90 ...