Ostatní dokumenty

Návrh změny č. 6 ÚP obce Horní Bludovice - veřejná vyhláška

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

31.03.2010

Svěšeno:

16.05.2010

31. března 2010, 10:22

 

 

 

Vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2010

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

24.03.2010

Svěšeno:

22.04.2010

24. března 2010, 09:03

 

 

 

Nařízení Státní veterinární správy č.j. 2010/875/SVS

10. března 2010, 15:01

 

 

 

3. výzva k podávání projektů do Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013, osa IV. LEADER, opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie v rámci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

08.03.2010

Svěšeno:

06.04.2010

8. března 2010, 12:35

 

 

 

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2016

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.03.2010

Svěšeno:

30.03.2010

1. března 2010, 10:48 | Stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR.

 

 

 

Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010 - 2016

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.02.2010

Svěšeno:

20.03.2010

19. února 2010, 12:17 | Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci.

 

 

 

Oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání ÚP obce Horní Bludovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

20.01.2010

Svěšeno:

18.02.2010

20. ledna 2010, 09:22

 

 

 

Nabídka pozemků k pronájmu na LV 10002, uveřejněná Pozemkovým fondem ČR

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.11.2009

Svěšeno:

04.12.2009

5. listopadu 2009, 14:23

 

 

 

Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu

17. září 2009, 12:29

 

 

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy a pozvání k veřejnému projednání

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.09.2009

Svěšeno:

25.10.2009

1. září 2009, 11:01

 

 

 

Strana výpisu

... 93 ...