Ostatní dokumenty

Volby do ZO - počty podpisů na petičních listinách pro nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.07.2010

Svěšeno:

11.08.2010

22. července 2010, 11:20

 

 

 

Volby do ZO - informace pro politické subjekty

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.07.2010

Svěšeno:

11.08.2010

22. července 2010, 11:07

 

 

 

Záměry obce Horní Bludovice - prodej

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.07.2010

Svěšeno:

06.08.2010

22. července 2010, 09:01

 

 

 

Záměry obce Horní Bludovice - výpůjčka

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.07.2010

Svěšeno:

26.07.2010

14. července 2010, 13:01

 

 

 

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 8 územního plánu obce Horní Bludovice formou opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

07.07.2010

Svěšeno:

23.08.2010

7. července 2010, 11:42

 

 

 

Stanovisko SEA ke koncepci "Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.06.2010

Svěšeno:

28.07.2010

29. června 2010, 08:38 | Informace o vydání stanoviska SEA ke koncepci "Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje", která byla podrobena procesu posuzování vlivů na životní prostředí, blíže viz příloha.

 

 

 

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 - Veřejně prospěšné práce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.06.2010

Svěšeno:

28.07.2010

29. června 2010, 08:20

 

 

 

Zveřejnění návrhu koncepce "Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010 - 2016"

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

29.06.2010

Svěšeno:

28.07.2010

29. června 2010, 07:59 | Informace o zveřejnění návrhu koncepce "Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2010 - 2016" včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí. S návrhem koncepce vč. vyhodnocení se můžete seznámit v Informačním systému SEA, kód koncepce MZP104K, nebo v prostorách obce s rozšířenou působností.

 

 

 

Vyúčtování cen stočného a vodného za r. 2009

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

22.07.2010

Svěšeno:

20.08.2010

29. června 2010, 07:56 | SmVaK Ostrava a.s. v souladu s § 36, zák. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích tímto zveřejňuje vyúčtování cen vodného a stočného za rok 2009.

 

 

 

Nabídka pozemků Pozemkového fondu ČR k náhradním restitucím

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.06.2010

Svěšeno:

13.07.2010

14. června 2010, 13:14

 

 

 

Strana výpisu

... 95 ...