Čtvrtletník SmVaK Ostrava, a.s. „Z první ruky společnosti SmVaK Ostrava“

3. května 2017, 15:28

Jarní vydání se dominantně věnuje dvěma tématům, a to jsou investice vodárenské společnosti do infrastruktury v uplynulých letech, ale i v tom současném, a oblast odpadní vody, která byla mottem letošního Světového dne vody.

 

Generální ředitel Anatol Pšenička v úvodníku popisuje, k jakým změnám v  čistírenství v posledních letech došlo a co nás v této oblasti aktuálně čeká. Jeden z textů se věnuje rozborům odpadních vod v laboratořích. Další zmiňuje novou výzvu ministerstva životního prostředí, jejímž cílem je podpora domácích čistíren odpadních vod. Společnost SmVaK Ostrava deklaruje, že chce být pro žadatele z řad municipalit partnerem při administraci projektů nebo při jeho realizaci a provozování vybudované infrastruktury.

 

Obě zmiňovaná hlavní témata v sobě spojuje text, který informuje o dokončení významné investice kalového hospodářství na čistírně odpadních vod v Opavě.

 

Významná rekonstrukce strojně-technologického zařízení v Úpravně vody Podhradí za 130 milionů korun je spolu s opavskou čistírnou nejvýznamnějším z příkladů prezentovaných investičních akcí. Magazín popisuje, jaké investice do vodohospodářské infrastruktury budou v roce 2017 realizovány v jednotlivých oblastech, kde společnost působí, a jaká částka na ně bude celkově vynaložena.

 

Jarní vydání přináší také pokračování seriálu Cesta vody. Tentokrát se zabývá tím, jak se v posledních desetiletích změnil náš přístup k zacházení s vodou v domácnostech – jde o důvody ekologické, ekonomické nebo technologické. Text také reflektuje plány, které byly pro vodohospodářskou oblast v tehdejším Severomoravském kraji připraveny, a jaká je současná realita.

 

V oblasti životního prostředí si magazín všímá ekologické výroby elektřiny a tepla v provozech vodárenské společnosti.

 

Časopis reflektuje odpovědné projekty SmVaK Ostrava zahrnuté především v programu pro motivované zaměstnance Plaveme v tom spolu!, ale také aktivitu samotných zaměstnanců společnosti. již jde o dobrovolné dárcovství krve, nebo pomoc nemocné dívce, která ji skutečně potřebuje, uspořádáním charitativní společenské akce.


Mgr. Marek Síbrt
mluvčí/spokesperson
Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.
28. října 1235/169
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Přílohy: