Dočasné omezení silničního provozu a přesun autobusové zastávky "Horní Bludovice, U Mokrošů"

30. července 2020, 12:26

V souvislosti s realizací stavby "Úprava dopravního řešení na sil. III/4735 a úprava stávajícího sjezdu" v Horních Bludovicích, část Dědina před budovou a Horní Bludovice bude částečně uzavřena silnice III/4735. Provoz v místě částečné uzavírky bude řízen semafory. Od 01.08.2020 dojde k dočasnému přesunutí autobusové zastávky "Horní Bludovice, U Mokrošů" před obecní úřad. Omezení provozu je naplánováno na období do 31.10.2020.

 

Předmětem uvedené stavby je zejména vybudování pěší trasy k budoucímu přechodu pro chodce přes sil. III/4735 a současně vybudování nového úseku v přístupu ke sportovnímu areálu včetně odvodnění. V rámci úprav komunikací dojde k rozšíření plochy autobusového zálivu.

 

Děkujeme za pochopení.

Přílohy: