Dodávky energií - informace k možnosti pomoci ze strany MPSV (ÚP ČR)

23. listopadu 2021, 13:05

Informace pro občany, kterým společnost Bohemia Energy ukončila v průběhu měsíce října 2021 dodávky energií

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) informuje o možnosti pomoci ze strany Úřadu práce (ÚP ČR). V souvislosti s vysokými zálohami pro odběratele energií, kteří se dostali do režimu dodavatelů poslední instance (DPI) a ocitli se ve finanční nouzi, připravilo MPSV tyto druhy podpory:

  • · Mimořádná okamžitá pomoc (MOP) - jedná se o jednorázovou dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi. Směřuje zejména na domácnosti, které přešly do standardního režimu (tj. mají již běžnou smlouvu na dodávku energií), při konečném vyúčtování u DPI jim byly vyměřeny nedoplatky a na tyto nedoplatky nemají dostatek vlastních prostředků, případně by je úhrada dostala do stavu hmotné nouze. Ve chvíli, kdy spotřebitel opustí režim DPI, je vystaveno vyúčtování. S tímto vyúčtováním, pokud nebudou mít dostatek vlastních finančních prostředků na jeho úhradu, se mohou následně obrátit na ÚP ČR v příslušném městě (Havířov) a požádat o MOP – Vyúčtování DPI. Pro přiznání této pomoci budou hodnoceny příjmy, úspory, majetek a náklady na bydlení. MOP je dávka na úhradu nákladů spojených s bydlením a je určena zejména pro osoby, které zaplatily vysoké zálohy a nezbývá jim dostatek prostředků na zajištění dalších základních potřeb (nájem, zimní oblečení, atd.). Podrobné informace lze nalézt na https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.

 · Příspěvek na bydlení - touto dávkou stát pravidelně přispívá na náklady na bydlení, jestliže příjmy rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení (vztahuje se k nájemnímu a vlastnickému bydlení). Podrobné informace na https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni

 

Přestože oblast energetiky nespadá do gesce MPSV ani ÚP ČR, snaží se MPSV a ÚP ČR občanům zprostředkovat alespoň základní poradenství ohledně jejich situace. Přehledně zpracované otázky a odpovědi, včetně podrobnějších informací lze nalézt na stránkách Energetického regulačního úřadu na https://www.eru.cz/cs/-/casto-kladene-otazky-…-dodavatel-energie-, přičemž naprosto klíčové je v tuto chvíli směrovat domácnosti na uzavření standardní smlouvy, tj. co nejrychlejší ukončení režimu DPI.