Domácí kompostéry

5. ledna 2017, 11:56

Na základě výsledků ankety k domácím kompostérům pro občany, zveřejněné ve Zpravodaji obce Horní Bludovice 7, 8, 9/2016, byly stanoveny následující podmínky přidělení kompostérů:

 

  1. Domácí kompostéry budou přidělovány bezplatně v počtu 1 ks na jedno číslo popisné oproti podpisu Smlouvy o předání kompostéru (viz příloha), přičemž po 5-ti letech se stanou majetkem občanů.

  2. Na výběr budou tyto objemy: cca 720 l (rozloha do 800 m2) / cca 950 l (rozloha do 1500 m2) / cca 1380 l (rozloha do 2000 m2).

  3. Komu bude přidělen domácí kompostér, nebude již mít nárok na přidělení pytlů na bioodpad.

  4. Vzniklý kompost budou občané moci 2x ročně odložit do velkých kontejnerů rozmístěných na různých místech v obci, pokud kompost nezužitkují sami.

  5. Občané budou povinni zpřístupnit kompostér za účelem kontroly poskytovatelem dotace na jejich pořízení (předpokládáme, že kontrola bude 1x za celých 5 let).

 

Termín přidělení kompostéru se bude odvíjet od získání dotace na jejich pořízení. Předpokládáme, že žádost o dotaci bude možné podávat v první polovině roku 2017.

 

Pokud máte o kompostér za uvedených podmínek zájem, vyplňte prosím Závaznou žádost o přidělení domácího kompostéru, kterou naleznete na www.hornibludovice.cz - Obecní úřad - Formuláře ke stažení nebo obdržíte na obecním úřadě, a doručte nám ji nejpozději do 31.03.2017.

 

Kontaktní osoba: Monika Krčová, tel.: 597 723 012, .

Obec Horní Bludovice