Dotace z EU pro obyvatele obce - zahájení činnosti mladých zemědělců

24. dubna 2012, 11:05 | informace pro občany (do 40 let), začínající podnikat v zemědělské oblasti, o možnosti získat dotaci na uskutečnění svého podnikatelského plánu (např. výstavba a rekonstrukce zemědělských staveb či nákup zemědělských strojů).

Přílohy: