Důležitá telefonní čísla tísňového volání

18. dubna 2007, 14:40

Důležitá čísla tísňového volání:

150  Hasiči                         národní číslo tísňového volání
155  záchranná služba            „           „            „               „
156  městská policie               „           „            „               „
158  policie ČR                         „           „            „               „
112  evropské číslo tísňového volání pro všechny složky 
         integrovaného záchranného systému (určeno pro cizince,
         popř. kdy je nutný zásah více složek IZS nebo není možno se
         dovolat na výše uvedená národní čísla tísňového volání.

 

Telefonování na tísňová čísla je bezplatné. V případě potřeby se nebojte na tísňovou linku telefonovat, avšak zneužití je trestné !!! Zneužíváním tísňové linky mohou být blokovány hovory občanů potřebujících pomoc.

 

Při volání na tísňovou linku:

- snažte se zachovat klid a rozvahu
- rozmyslet se, co chci říct a hovořit srozumitelně
- uveďte co se stalo
- kde se to stalo (adresa, obec, pokud neznáte název ulice, všímejte si orientačních bodů a popište okolí)
- své jméno - kdo volá
- číslo telefonu, ze kterého voláte
- nikdy nezavěšujte, dokud vás k tomu operátor tísňové linky nevyzve (pro případ upřesnění informací o mimořádné události)

 

Dopravní nehoda - volání na tísňovou linku :

Mimo základní údaje - co se stalo, kde se to stalo a kdo volá, jsou důležité další informace:
- zda je někdo zraněn
- zda je nutno vyprostit postižené osoby
- zda z dopravních prostředků něco nevytéká
- přesné místo dopravní nehody - v kterém směru komunikace se DN stala, pokud lze zjistit - tak číslo komunikace, popř. na kterém km, u které odbočky, atd.

 

Zásada:
Po prvotním oznámení co se stalo, odpovídejte stručně a jasně na dotazy operátora tísňové linky. Nic neurychlíte, když všechny informace vychrlíte během několika sekund!