Hlasování do přenosné volební schránky - kontakty

14. září 2021, 09:46

Základní formou hlasování ve volbách je hlasování ve volební místnosti. Volební zákony však pamatují i na situace, kdy se volič z různých, zejména zdravotních, důvodů nemůže do volební místnosti dostavit. V takových případech probíhá hlasování do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem vydávají 2 členové okrskové volební komise (místo, kam mají členové okrskové volební komise přijít s přenosnou volební schránkou, se však musí nacházet na území volebního okrsku, který dané komisi přísluší).

Volič uplatní svůj požadavek na hlasování do přenosné volební schránky:

 

  • u obecního úřadu obce, ve které hodlá hlasovat 

  • ve dnech voleb i přímo u okrskové volební komise
     

Pro podání žádosti není předepsaný formulář. Volič ji může formulovat písemně i ústně (např. telefonicky). Bezformálnost vyplývá i z toho, že může jít v zásadě o operativní opatření vyvolané náhlou skutečností (voliče např. v den voleb začne trápit intenzivní bolest zad).

Žádost by měla být opodstatněna závažnými důvody (zejména zdravotními, rodinnými apod.).

Samotné hlasování pak probíhá podobně jako ve volební místnosti. Po prokázání totožnosti voliče předají členové komise voliči úřední obálku a hlasovací lístky (v případě, že nepoužije ty, které mu byly doručeny přede dnem voleb). I při hlasování do přenosné volební schránky dbají členové okrskové volební komise o zachování tajnosti hlasování.

Hlasování do přenosné volební schránky může využít i volič s voličským průkazem. Takovýto volič odevzdá před hlasováním do přenosné volební schránky voličský průkaz členům okrskové volební komise, kteří se k němu dostavili s přenosnou volební schránkou.

 

V případě zájmu o hlasování do přenosné volební schránky volejte tel.č. 596 421 005, nebo ve dnech voleb přímo okrskové volební komise:

Okrsková volební komise č. 1 - pro k.ú. Horní Bludovice - tel.č. 731 359 717

Okrsková volební komise č. 2 - pro k.ú. Prostřední Bludovice - tel.č. 731 391 146

 

S přenosnou volební schránkou budou okrskové volební komise vyjíždět v sobotu 09.10.2021 v 9:00 hod.