Hon na drobnou zvěř

4. září 2020, 07:31

Myslivecký spolek BUKOVINA Horní Bludovice si dovoluje touto cestou  informovat občany obce, že na území OBCE HORNÍ  BLUDOVICE, bude dne 21. listopadu 2020 od  08:00 hodin do 17:00 hodin,  probíhat tradiční hon  na  drobnou  zvěř.

 

Prosíme tímto chovatele hospodářských zvířat a zvířat v zájmovém chovu (koní) o jejich zajištění, aby nedošlo k jejich možnému úniku z těchto chovů. Rovněž prosíme obyvatele obce o shovívavost vůči střelbě a  pohybu  myslivců kolem  jejich obydlí.

 

 

Myslivosti  zdar

                                                                                         předseda výboru

                                                                                         Bc. Petr Sobek