Hon na drobnou zvěř v roce 2019

29. srpna 2019, 12:50

Myslivecký spolek BUKOVINA Horní Bludovice informuje, že na území obce Horní Bludovice bude dne 23.11.2019 od 8h do 17h probíhat tradiční hon na drobnou zvěř.

Prosíme tímto chovatelé hospodářských zvířat a zvířat v zájmovém chovu (koní) o jejich zajištění, aby nedošlo k jejich možnému úniku z těchto chovů. Rovněž prosíme obyvatele obce o shovívavost vůči střelbě a pohybu myslivců kolem jejich obydlí.

Myslivosti zdar

 

Bc. Petr Sobek

předseda výboru