Informace k bezplatné přepravě v systému MHD Havířov

12. července 2018, 10:55

Rada města Havířova schválila dne 13.06.2018 úpravu tarifních podmínek v systému Městské hromadné dopravy (MHD) Havířov, podle kterých je od 01.07.2018 poskytována bezplatná přeprava pro cestující do 18 let věku a cestující nad 65 let věku.

 

Nárok na bezplatnou přepravu je nutno prokázat čipovou kartou ODISKA s nahranou bezplatnou roční jízdenkou.

 

Žádost o vydání ODISky je možno podat na kontaktním místě - ČSAD Havířov, a.s., autobusové nádraží, Havířov - Podlesí.

Úřední hodiny - pondělí - pátek od 06.00 hod. do 19.00 hodin

telefon: 596 411 455

 

K vyřízení ODISky nutno doložit:

- žádost o vydání ODISky ve dvojím vyhotovení

- fotografii v rozměru 35 x 45 mm

- doklad k prokázání nároku , tj. OP

   u dětí rodný list nebo kartička pojišťovny

- poplatek 130,- kč

Vyřízení žádosti cca 21dnů.

 

Další informace na www.3csad.cz