Informace k pronájmu tenisového kurtu na Špluchově v roce 2020

17. dubna 2020, 12:08

Provoz na tenisovém kurtu v části obce Špluchov v roce 2020 bude zahájen v pondělí 20.04.2020. S ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN a příslušnou metodiku k tomuto opatření nebude prozatím zpřístupněno WC na tomto kurtu. Důvodem je skutečnost, že není v možnostech obce zajistit požadovaná hygienická opatření.

 

Na kurtech je možné hrát tenis, popřípadě nohejbal. Na každé straně hřiště však mohou být nejvýše dva hráči. Tedy v prostorech kurtů se mohou vyskytovat max. 4 osoby ve stejný okamžik. Každý hráč je povinen zanechat kurt a jeho okolí po ukončení hry uklízený.

 

Cena nájmu včetně kontaktní osoby jsou uvedeny v příloze.

 

Obec Horní Bludovice 

Přílohy: