Informace k sňatečným obřadům od 22. října 2020

14. října 2020, 13:10

Na základě usnesení vlády č. 1021 o přijetí krizového opatření a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN k ochraně obyvatelstva a prevenci vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 je možné ode dne 22. října 2020 konat sňatečné obřady za těchto podmínek:

  1. Sňatečného obřadu se může účastnit maximálně 10 osob. Do tohoto počtu 10 osob se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikář a tlumočník účastníci se obřadu v zákonem stanovených případech.

  2. V průběhu sňatečného obřadu není nutno mezi účastníky obřadu dodržovat dvoumetrové rozestupy.

  3. Osoby účastníci se sňatečného obřadu nejsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének (dále jen „rouška“). Skutečnost, že nošení roušek při obřadech není povinné, neznamená zákaz roušky při těchto příležitostech nosit. Naopak jejich nošení lze doporučit, a to vzhledem ke střídání svateb v jednom vnitřním prostoru krátce za sebou.

    V případě, kdy se osoby účastnící se sňatečného obřadu pohybují po vnitřních prostorách veřejných budov mimo přímou účast na samotném obřadu, mají povinnost roušku nosit.

  4. Je nezbytné dodržovat hygienu rukou. Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob.

  5. K podpisu protokolu o uzavření manželství přistupují osoby, které je podepisují, jednotlivě s dodržením dvoumetrových rozestupů.

 

 

Obecní úřad Horní Bludovice

 

 

 

Další informace