Informace k úhradě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a ze psů - rok 2021

11. března 2021, 12:00

Vzhledem k tomu, že omezení volného pohybu osob a další opatření z důvodu šíření nákazy koronavirem trvají, žádáme Vás abyste v době od 04.01.2021 do odvolání prováděli úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen místní poplatek za komunální odpad) a místního poplatku ze psů přednostně bezhotovostně bankovním převodem.

 

Občané, kteří nemají možnost poplatky uhradit bankovním převodem, nechť kontaktují telefonicky či emailem paní Moniku Krčovou (tel.: 597 723 012, 731 359 717, email: ).

 

Po uhrazení místních poplatků za komunální odpad Vám budou samolepky na popelnici a pytle na plasty doručeny do Vaší poštovní schránky (plastový odpad je možné odkládat i do jiných průhledných pytlů než jen do žlutých).

 

Výše místních poplatků pro rok 2021:

            Komunální odpad …………. 550,- Kč/ rok / poplatník

            Pes – první …………………… 100,- / rok / pes

            Pes – druhý téhož držitele

                   a další …………………… 150,- / rok / pes

 

Splatnost místních poplatků:

            Komunální odpad ….do 31. března 2021

            Pes ……………………..do 30. června 2021 

 

Bankovní spojení:

  • Česká spořitelna, a.s.
  • číslo účtu: 168 205 0359/0800
  • text: jména osob, za které je poplatek hrazen
  • variabilní symbol – komunální odpad: 1340
  • variabilní symbol – psi: 1341
  • specifický symbol: číslo popisné

 

Děkujeme za pochopení

Obecní úřad Horní Bludovice