Informace k úhradě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a ze psů - rok 2021

13. května 2021, 13:40

Úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen místní poplatek za komunální odpad) a místního poplatku ze psů lze od 13.05.2021 provést bankovním převodem (údaje viz níže) anebo v hotovosti na Obecním úřadě Horní Bludovice v úředních dnech pondělí, středa 08:00-12:00 12:30 -17:00, čtvrtek 08:00 - 12:00.

 

Při úhradě bankovním převodem si samolepku na popelnici a žluté pytle na plasty vyzvedněte v úředních hodinách na Obecním úřadě Horní Bludovice.

 

Výše místních poplatků pro rok 2021:

            Komunální odpad …………. 550,- Kč/ rok / poplatník

            Pes – první …………………… 100,- / rok / pes

            Pes – druhý téhož držitele

                   a další …………………… 150,- / rok / pes

 

Splatnost místních poplatků:

            Komunální odpad ….do 31. března 2021

            Pes ……………………..do 30. června 2021 

 

Bankovní spojení:

  • Česká spořitelna, a.s.
  • číslo účtu: 168 205 0359/0800
  • text: jména osob, za které je poplatek hrazen
  • variabilní symbol – komunální odpad: 1340
  • variabilní symbol – psi: 1341
  • specifický symbol: číslo popisné

 

Obecní úřad Horní Bludovice