Informace k úhradě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (za komunální odpad) a ze psů - rok 2020

7. ledna 2020, 09:06

Na zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice dne 11.12.2019 byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek za komunální odpad“), kterou je stanoven uvedený místní poplatek pro rok 2020 ve výši 550,- na poplatníka nově se splatností pouze jednorázově, a to ve lhůtě do 31. března. Dále byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku ze psů, kterou je stanoven místní poplatek ze psů nově ve výši 100,- za prvního psa ročně a 150,- za druhého a dalšího psa téhož držitele ročně.

 

Výše poplatků pro rok 2020:

            Komunální odpad     550,- Kč/ rok / poplatník

            Pes – první                 100,- / rok / pes

            Pes – druhý a další    150,- / rok / pes

 

Splatnost poplatků:

            Komunální odpad     do 31. března 2020

            Pes                              do 30. června 2020 

 

Uvedené místní poplatky je možné uhradit hotově nebo bezhotovostně za níže uvedených podmínek:

 

 1. Výběr místních poplatků v hotovosti bude probíhat na Obecním úřadě Horní Bludovice v kanceláři M. Krčové v termínech:

 

 • pondělí            9. března 2020            08:00 – 12:00  12:30 – 17:00

 • úterý               10. března 2020          08:00 – 12:00  12:30 – 14:00

 • středa              11. března 2020          08:00 – 12:00  12:30 – 17:00

 • čtvrtek            12. března 2020          08:00 – 12:00  12:30 – 16:00

 

Mimo uvedené termíny lze poplatky v hotovosti zaplatit v úředních dnech.

 

 1. Místní poplatky lze uhradit také poštovní poukázkou či bankovním převodem. Při úhradě touto formou se nejdříve 7 dní po platbě dostavte na obecní úřad k vyzvednutí nálepky na popelnici a pytlů na sběr plastů.

 

Bankovní spojení:

 • Česká spořitelna, a.s.

 • č.ú.: 168 205 0359/0800

 • text: jména osob, za které je poplatek hrazen

 • variabilní symbol – komunální odpad: 1340

 • variabilní symbol – psi: 1341

 • specifický symbol: číslo popisné