Informace k vydávání občanských průkazů v době voleb

8. září 2020, 10:32

V souvislosti s výkonem volebního práva Magistrát města Havířova bude vydávat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, a to současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pro případ ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo ukončení platnosti občanského průkazu. Občan je povinen předložit dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu, 2 fotografie a zaplatit správní poplatek ve výši 100 Kč. Takto vydaný občanský průkaz platnost 1 měsíc ode dne jeho vydání.

 

Žádosti a již vyhotovené občanské průkazy si mohou očané vyřídit v přízemí budovy C, Magistrátu města Havířova, odboru vnitra a živnostenského úřadu, oddělení správních a dopravně správních evidencí, v níže uvedených úředních hodinách:

 

Pondělí     28.9.2020      Státní sváte - zavřeno

Úterý        29.9.2020      08.00 hod. - 12.00 hod.

Středa      30.9.2020      08.00 hod. - 17.00 hod.

Čtvrtek     01.10.2020    08.00 hod. - 14.00 hod.

Pátek        02.10.2020    08.00 hod. - 22.00 hod.

Sobota     03.10.2020    08.00 hod. - 14.00 hod.