Informace Magistrátu města Havířova k vydávání občanských průkazů v době voleb

2. října 2018, 13:14

V souvislosti s výkonem volebního práva bude magistrát vydávat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, a to současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, a s kontaktním elektronickým čipem, pro případ ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo ukončení platnosti občanského průkazu. Občan je povinen předložit dosavadní občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu, 2 fotografie a zaplatit správní poplatek ve výši 100 (dle § 8 písm. f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Takto vydaný občanský průkaz platnost 1 měsíc ode dne jeho vydání.

Žádosti a již vyhotovené občanské průkazy si mohou občané vyřídit v přízemí budovy C, Magistrátu města Havířova, odboru vnitra a živnostenský úřad, oddělení správních a dopravně správních evidencí, v níže uvedených úředních hodinách:

 

Pondělí    01. 10. 2018 od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Středa      03. 10. 2018 od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Čtvrtek     04. 10. 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Pátek        05. 10. 2018 od 8.00 hod. do 22.00 hod.

Sobota      06. 10. 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

 

Ing. Irena Matoušková

vedoucí odboru vnitra a živnostenského úřadu

 

 

 

Další informace