Informace o plánované odstávce elektřiny

12. července 2018, 08:19

Jménem ČEZ Distribuce a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Horní Bludovice, které se bude konat:

 

01.08.2018 od 07:30 hodin do 15:00 hodin

 

Bližší informace naleznete na webových stránkách v sekci "odstávky" nebo přímo na odkazu http://cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

 

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

 

Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

 

ČEZ Distribuce a.s.

 

 

 

 

Další informace