Komise Rady obce Horní Bludovice (volební období 2014-2018)

26. července 2017, 14:52

1) Komise pro řešení rozvojových záměrů obce - členové

      Petr Smejkal                     předseda

      Jan Hrabčák                     člen

      Ing. Jan Kohane               člen

      Jiří Skarka                         člen

      Ivan Večerek                     člen

 

2) Komise pro územní plánování a ekologii - členové

      Mgr. Alena Prymusová       předsedkyně

      Mgr. Iva Baronová              členka

      RNDr. Zdeněk Prymus        člen

      Ing. Pavel Grygar                člen

      Tadeáš Sikora                     člen

     

3) Sbor pro občanské záležitosti - členové

      Emanuel Klimša                předseda

      Marie Knoppová               členka

      Věra Kožušníková             členka

      Anna Ličková                    členka

      Marie Petrová                   členka

      Olga Santariusová            členka

      Jaruška Stachová              členka