Komise Rady obce Horní Bludovice (volební období 2018 -2022)

27. listopadu 2018, 08:44

1) Komise pro řešení rozvojových záměrů obce - členové

      Petr Smejkal                      předseda

      Ing. Michaela Bernatíková členka

      Bc. Dalibor Bílek                 člen

      Ing. Jan Kohane                 člen

      Jiří Skarka                           člen

      Ing. Jiří Šimšálek                 člen

 

2) Komise pro ekologii - členové

      Jan Glemba                        člen

      Samuel Mitáč                     člen

      Mgr. Alena Prymusová       členka

           

3) Sbor pro občanské záležitosti - členové

      Marie Petrová                    předsedkyně

      Lena Hartmannová            členka

      Marie Knoppová                členka

      Věra Kožušníková              členka

      Anna Ličková                     členka  

      Olga Santariusová             členka

      Jaruška Stachová               členka

      Rostislav Šimšálek             člen     

      Pavel Tvardek                    člen

 

4) Kulturní komise - členové

      Nikola Chrobočková           předsedkyně

      Ing. Michaela Bernatíková  členka

      Dalibor Bílek                       člen

      Bohuslava Eichlerová         členka

      Hana Štoková                    členka