Koronavirus - pronájem sálu Obecního úřadu Horní Bludovice

13. března 2020, 09:22

Vážení občané,

 

s účinností ode dne 13.03.2020 od 06:00 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby. (blíže viz Usnesení Vlády České republiky č. 199 ze dne 12.03.2020 o přijetí krizového opatření).

 

Vzhledem k tomu, že není v silách obce dodržení uvedeného opatření uhlídat, ruší se veškeré objednané akce v sále Obecního úřadu Horní Bludovice, zároveň není možné si sál objednat, a to do odvolání.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Obec Horní Bludovice