Listopad v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek

7. října 2021, 08:54

Stálé expozice
 

BESKYDY - PŘÍRODA A LIDÉ
Příroda odjakživa působila na lidský život a způsob obživy, ale také lidská činnost ovlivňovala a nadále ovlivňuje beskydskou přírodu. Expozice provází návštěvníka způsobem, jakým lidé do hor míří - od města a městského života po nejčistší přírodu, její vývoj a ochranu. Cestou ho seznamuje s důležitými momenty z naší historie, etnografie, geologie, botaniky, zoologie, mineralogie a dalších oborů, které dohromady utvářejí celkovou mozaiku Beskyd. Nově otevřená muzejní expozice představuje propojenost přírody a lidské činnosti.  

 

ZÁMECKÝ OKRUH

Prohlídkovou trasou po frýdeckém zámku projdete Rytířský sál s erbovními obrazy slezské šlechty, zámecké interiéry instalované v reprezentačních prostorách, vyhlídkovou věž – gloriet a kapli sv. Barbory. Stylizovaný zámecký okruh ukazuje život šlechty a měšťanstva v historické oblasti těšínského knížectví, převážně z 19. století.

 

FRÝDEK A MÍSTEK

Expozice věnovaná dvěma, a zároveň jednomu městu Frýdek-Místek. Každé z nich vzniklo a vyvíjelo se na jiném historickém území, které oddělovala jen „..šumivá, divoká Ostravice“. Vzdálená i blízká, historická, a zároveň moderní byla a jsou města Frýdek a Místek. Zaslouží si, aby lidé, v nich žijící, byli připomínáni a jejich činy zaznamenávány.

Expozice je součástí prohlídkové trasy Zámecký okruh.

 

FRÝDEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO
Expozice v sakristii Zámecké kaple svaté Barbory je připomínkou, že Frýdek patřil od 18. století k nejznámějším mariánským poutním místům ve Slezsku. Vystaveny jsou fotografie, liturgické předměty, tisky, dárky z pouti k Panně Marii Frýdecké, kterou podniklo od druhé poloviny 17. století dodnes nepřeberné množství poutníků. 


Expozice je součástí prohlídkové trasy Zámecký okruh.

 

ZÁMECKÁ KAPLE SV. BARBORY
Zámecká kaple svaté Barbory byla vystavěna mezi lety 1636 - 1664 za Jiřího z Oppresdorfu. Dominantou kaple je hlavní oltář, který je tvořen kamennou a zděnou mensou, na níž je umístěn dřevěný oltářní nástavec. Oltář je zdoben zlacenými akantovými řezbami, které obklopují oltářní obraz zachycující smrt a nanebevstoupení sv. Barbory. 

Expozice je součástí prohlídkové trasy Zámecký okruh.

 

Výstavy

FM SALON 2021

 

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek a V-Klub výtvarníků pořádají v roce 2021 jubilejní 30. ročník FM Salonu.
Jedná se o unikátní příležitost spatřit díla známých i neznámých frýdecko-místeckých umělců na jednom místě, a to ve výstavních síních frýdeckého zámku. Jednotliví autoři vám představí svou tvorbu prostřednictvím vybraných děl.

Výstava otevřena od 16. září do 7. listopadu 2021.

 

GRAFICKÁ TVORBA LEOPOLDA PARMY

 

V letošním roce si v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek připomeneme výročí 130 let od narození „Krajináře Beskyd“, fotografa, grafika, malíře, kantora a dobrého člověka Leopolda Parmy (1891 – 1968).

 Výstava otevřena od 30. září do 21. listopadu 2021

 

SMRK

Druhá nejvyšší hora Moravskoslezských Beskyd se prudce zvedá nad obcí Ostravice, kterou teče stejnojmenná řeka. Masiv Smrku, občas přezdívaný Bizoní hora, nabízí krásné výhledy na malebná beskydská údolí a kopce celých Moravskoslezských Beskyd.

Výstava vás provede nejen přírodou, historií osídlení, ale také pohnutými osudy lidí, kteří zde za druhé světové války bojovali v partyzánských oddílech. 

Výstava otevřena od 18. listopadu do 23. ledna 2022