Mimořádné opatření č. 10/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

29.06.2020

Vyvěšeno do:

29.07.2020

29. června 2020, 15:01

Tímto opatřením dochází ode dne 29.06.2020 ke zpřísnění protiepidemických opatření v Moravskoslezském kraji. Blíže viz příloha.

Přílohy: