MUDr. Josef Koutník - praktický lékař, akupunktura

19. dubna 2007, 15:12

ordinace Špluchov  čp. 90 - tel. 596 421 050

ordinační hodiny:
úterý       07:00 - 08:00 odběry
              07:15 - 11:00 ordinace

čtvrtek    15:00 - 17:00 ordinace
             17:00 - 18:00 prevence

 

ordinace Obecní úřad čp. 434 - tel. 596 421 041

ordinační hodiny:
pondělí    15:00 - 17:00 ordinace
              17:00 - 18:00 prevence
středa     07:00 - 08:30 odběry
              07:15 - 11:00 ordinace
              11:00 - 12:00 prevence
 pátek     07:00 - 08:30 odběry
              07:15 - 11:00 ordinace