Nádoby na sběr použitých jedlých olejů a tuků

14. června 2019, 11:34

V nejbližší době budou po obci rozmístěny nádoby na sběr použitých jedlých olejů a jedlých tuků (240l zelené popelnice s upraveným vhozem). Do těchto nádob můžete odložit olej ze smažení potravin, prošlé jedlé oleje a tuky jako máslo, rostlinné tuky, 100% tuky, sádlo. Tyto oleje a tuky do sběrné nádoby odkládejte výhradně v plastových dobře uzavřených obalech - např.v PET lahvích, v krabičkách od rostlinných tuků. V žádném případě do sběrné nádoby olej nevlévejte a neodkládejte ve skleněných nádobách!!! Došlo by tak ke znečištění nádoby. Nádoby obci poskytne společnost EKO-PF s.r.o., která bude také zajišťovat jejich vývoz.  

 

Sběrné nádoby budou rozmístěny na těchto stanovištích:

1) u bytového domu č.p. 90 v osadě Špluchov,

2) u bytového domu č.p. 416 v osadě Dědina (stanoviště kontejnerů na tříděný odpad),

3) poblíž rodinných domů č.p. 588 a 547 v osadě Kempjany (stanoviště kontejnerů na tříděný odpad),

4) na parkovišti poblíž stavby č.p. 508 v osadě Záguří (stanoviště kontejnerů na tříděný odpad).

Obec Horní Bludovice

Přílohy: