Občan Server

7. prosince 2016, 10:30

Obec zpřístupnila svá lokální geografická data prostřednictvím webové aplikace ObčanServer.

   

Občan Server

 

 Každý občan si tak může jednoduchým způsobem:

  • vyhledat pozemek nebo budovu a konfrontovat s platným Územním plánem obce nebo Ortofotomapou
  • získat informace o parcele přímým odkazem na stránky ČÚZK
  • měřit vzdálenosti a obsah ploch
  • vytisknout připravený náhled mapy nebo náhled exportovat jako obrázek do souboru.

K dispozici je přehledná nápověda (Zde ke stažení)

Pro správný běh aplikace postačí libovolný webový prohlížeč a aktuální verze zásuvného modulu Adobe Flash Player.

 

Přílohy: