Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Horní Bludovice č. 1/2021 o nočním klidu

1. července 2021, 12:01

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Horní Bludovice č. 3/2020, kterou se vydává požární řád obce

14. prosince 2020, 15:16

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Horní Bludovice č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

14. prosince 2020, 15:13

 

 

 

OZV č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

12. prosince 2019, 15:02

 

 

 

OZV č. 7/2019, o místním poplatku ze psů

12. prosince 2019, 14:57

 

 

 

OZV č. 4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Bludovice

12. prosince 2019, 14:37

 

 

 

Řád veřejného pohřebiště Horní Bludovice, místní část Špluchov

12. července 2018, 10:32

 

 

 

OZV č. 4/2014, kterou se zrušuje OZV č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.12.2014

Svěšeno:

29.12.2014

15. prosince 2014, 16:17

 

 

 

OZV č. 1/2009 o zrušení OZV č. 3/1995 k zajištění veřejného pořádku

9. dubna 2010, 08:31

 

 

 

OZV č. 3/2005 o zrušení vyhlášek týkajících se příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny a mateřské školy

9. dubna 2010, 08:29

 

 

 

Strana výpisu

1