Územní plán

Územní plán obce HORNÍ BLUDOVICE - informace

23. srpna 2018, 08:36 | Změna č. 2 ÚP Horní Bludovice včetně úplného znění ÚP Horní Bludovice po vydání Změny č. 2 zveřejněna :
www.hornibludovice.cz - Obec samospráva - strategické dokumenty obce - územní plán

 

 

 

Úplné znění Územního plánu Horní Bludovice po změně č. 2

22. srpna 2018, 14:03

 

 

 

Změna č. 2 Územního plánu Horní Bludovice

22. srpna 2018, 13:55

 

 

 

Zpráva o uplatňování územního plánu Horní Bludovice, vč. zadání Změny č. 2

18. září 2017, 16:46

 

 

 

právní stav Územního plánu Horní Bludovice po změně č. 1

18. ledna 2016, 09:14