Strategické dokumenty obce

Program rozvoje obce

24. července 2017, 12:09

 

 

 

právní stav Územního plánu Horní Bludovice po změně č. 1

18. ledna 2016, 09:14

 

 

 

Územní plán obce Horní Bludovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.11.2011

Svěšeno:

17.11.2011

2. listopadu 2011, 12:38

 

 

 

Další informace