Strategické dokumenty obce

Úplné znění Územního plánu Horní Bludovice po změně č. 3

4. května 2021, 14:39

 

 

 

Změna č. 3 Územního plánu Horní Bludovice

4. května 2021, 14:36

 

 

 

Přezkoumávání zrušení Opatření obecné povahy č. 1/2020 - Územní opatření o stavební uzávěře Obce Horní Bludovice, k.ú. Prostřední Bludovice krajským soudem

15. února 2021, 14:06

 

 

 

Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v přezkumném řízení o zrušení Opatření obecné povahy č. 1/2020 - Územní opatření o stavební uzávěře Obce Horní Bludovice, k.ú. Prostřední Bludovice

15. února 2021, 14:02

 

 

 

Program rozvoje obce Horní Bludovice - po aktualizaci 2020

5. ledna 2021, 15:52

 

 

 

Monitorovací zpráva za období 01.01.2019 - 30.09.2020 vč. aktualizace Programu rozvoje obce Horní Bludovice na období 2017 - 2027

5. ledna 2021, 14:00

 

 

 

Prohlášení Rady obce Horní Bludovice a videozáznam z veřejného projednání Návrhu změny č. 3 územního plánu Horní Bludovice

22. června 2020, 14:38

 

 

 

Opatření obecné povahy č. 1/2020 Územní opatření o stavební uzávěře Obce Horní Bludovice, k.ú. Prostřední Bludovice

12. června 2020, 11:16

 

 

 

Návrh změny č. 3 územního plánu Horní Bludovice - určený k veřejnému projednání

11. února 2020, 07:02

 

 

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Horní Bludovice za období 2015 - 2019

23. prosince 2019, 10:14

 

 

 

Strana výpisu

1

 

Další informace