Strategické dokumenty obce

Zpráva o uplatňování územního plánu Horní Bludovice, vč. zadání Změny č. 2

18. září 2017, 16:46

 

 

 

Plán odpadového hospodářství obce Horní Bludovice 2017-2021

14. září 2017, 10:21

 

 

 

Program rozvoje obce

24. července 2017, 12:09

 

 

 

právní stav Územního plánu Horní Bludovice po změně č. 1

18. ledna 2016, 09:14

 

 

 

Územní plán obce Horní Bludovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.11.2011

Svěšeno:

17.11.2011

2. listopadu 2011, 12:38

 

 

 

Další informace