Obec - samospráva

Usnesení Zastupitelstva obce č. 3/2018

19. září 2018, 14:19 | Zápis č. 3/2018 ze zasedání zastupitelstva ze dne 12.09.2018 je v souladu s ustanovením § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.

 

 

 

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

17. září 2018, 09:23

 

 

 

Usnesení rady obce č. 15/2018

5. září 2018, 17:31

 

 

 

Usnesení rady obce č. 14/2018

4. září 2018, 08:51

 

 

 

Usnesení rady obce č. 13/2018

4. září 2018, 08:50

 

 

 

Územní plán obce HORNÍ BLUDOVICE - informace

23. srpna 2018, 08:36 | Změna č. 2 ÚP Horní Bludovice včetně úplného znění ÚP Horní Bludovice po vydání Změny č. 2 zveřejněna :
www.hornibludovice.cz - Obec samospráva - strategické dokumenty obce - územní plán

 

 

 

Úplné znění Územního plánu Horní Bludovice po změně č. 2

22. srpna 2018, 14:03

 

 

 

Změna č. 2 Územního plánu Horní Bludovice

22. srpna 2018, 13:55

 

 

 

Usnesení rady obce č. 12/2018

13. července 2018, 08:35

 

 

 

Řád veřejného pohřebiště Horní Bludovice, místní část Špluchov

12. července 2018, 10:32

 

 

 

Strana výpisu

1 ...

 

Další informace

Zastupitelstvo obce

Rada obce

Právní předpisy obce

Strategické dokumenty obce

Rozpočet obce

Granty a dotace

Fond rozvoje bydlení

Pro zastupitele

Volby