Obec - samospráva

Usnesení rady obce č. 21/2017

21. prosince 2017, 17:21

 

 

 

Usnesení rady obce č. 20/2017

21. prosince 2017, 17:10

 

 

 

Usnesení rady obce č. 19/2017

21. prosince 2017, 17:05

 

 

 

Usnesení rady obce č. 18/2017

21. prosince 2017, 17:00

 

 

 

Usnesení rady obce č. 17/2017

21. prosince 2017, 16:57

 

 

 

Usnesení rady obce č. 16/2017

21. prosince 2017, 16:40

 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce č. 6/2017

21. prosince 2017, 12:03

 

 

 

OZV č. 3/2017, kterou se vydává požární řád obce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.12.2017

Svěšeno:

02.01.2018

15. prosince 2017, 13:16

 

 

 

OZV č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (MP za odpady)

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.12.2017

Svěšeno:

02.01.2018

15. prosince 2017, 13:11

 

 

 

OZV č. 1/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Bludovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

15.12.2017

Svěšeno:

02.01.2018

15. prosince 2017, 12:35

 

 

 

Strana výpisu

... 10 ...

 

Další informace

Zastupitelstvo obce

Rada obce

Právní předpisy obce

Strategické dokumenty obce

Rozpočet obce

Granty a dotace

Fond rozvoje bydlení

Pro zastupitele

Volby