Obec

Usnesení rady obce č. 43/2020

20. ledna 2021, 16:38

 

 

 

Usnesení rady obce č. 42/2020

20. ledna 2021, 16:37

 

 

 

Usnesení rady obce č. 41/2020

20. ledna 2021, 16:36

 

 

 

Usnesení rady obce č. 40/2020

20. ledna 2021, 10:34

 

 

 

Program rozvoje obce Horní Bludovice - po aktualizaci 2020

5. ledna 2021, 15:52

 

 

 

Monitorovací zpráva za období 01.01.2019 - 30.09.2020 vč. aktualizace Programu rozvoje obce Horní Bludovice na období 2017 - 2027

5. ledna 2021, 14:00

 

 

 

Rozšíření dětského hřiště v obci Horní Bludovice, části Špluchov

21. prosince 2020, 09:23

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Horní Bludovice č. 3/2020, kterou se vydává požární řád obce

14. prosince 2020, 15:16

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Horní Bludovice č. 2/2020 o nočním klidu

14. prosince 2020, 15:14

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Horní Bludovice č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

14. prosince 2020, 15:13

 

 

 

Strana výpisu

3 ...

 

Další informace

Zastupitelstvo obce

Rada obce

Právní předpisy obce

Strategické dokumenty obce

Rozpočet obce

Granty a dotace

Fond rozvoje bydlení

Pro zastupitele

Volby