Obec

Usnesení Rady obce č. 12 /2012

27. června 2012, 11:08

 

 

 

Usnesení Rady obce č. 10/2012

21. června 2012, 07:28

 

 

 

Usnesení Rady obce č. 11/2012

20. června 2012, 17:40

 

 

 

Usnesení Rady obce č. 9/2012

20. června 2012, 17:15

 

 

 

Usnesení č. 3/2012 ze Zastupitelstva obce

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.06.2012

Svěšeno:

12.07.2012

13. června 2012, 16:55

 

 

 

OZV č. 2/2012, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Bludovice

11. června 2012, 11:53

 

 

 

Usnesení Rady 18.04.2012

4. května 2012, 08:22

 

 

 

informace evidence obyvatel za rok 2011

25. dubna 2012, 09:53 | Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech.

 

 

 

Usnesení č. 2/2012 ze Zastupitelstva obce

25. dubna 2012, 08:32

 

 

 

Usnesení Rady obce č. 5, 6 a 7/2012

20. dubna 2012, 16:08

 

 

 

Strana výpisu

... 57 ...

 

Další informace

Zastupitelstvo obce

Rada obce

Právní předpisy obce

Strategické dokumenty obce

Rozpočet obce

Granty a dotace

Fond rozvoje bydlení

Pro zastupitele

Volby