Obec

Usnesení Rady obce č. 25/2010

4. ledna 2011, 14:43

 

 

 

OZV č. 1/2010, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3. ledna 2011, 08:46

 

 

 

Rozpočet obce 2011

28. prosince 2010, 11:38

 

 

 

Usnesení Rady obce č. 24/2010

21. prosince 2010, 12:45

 

 

 

Rozpočtový výhled 2012 - 2013

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.12.2010

Svěšeno:

15.12.2010

1. prosince 2010, 12:14

 

 

 

Rozpočet obce 2011 - návrh

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.12.2010

Svěšeno:

15.12.2010

1. prosince 2010, 12:11

 

 

 

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO (10.11.2010)

18. listopadu 2010, 16:05

 

 

 

Usnesení Zastupitelstva obce č. 2/2010

20. dubna 2010, 14:20

 

 

 

OZV č. 8/2009, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

9. dubna 2010, 08:40

 

 

 

OZV č. 7/2009, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Bludovice

9. dubna 2010, 08:39

 

 

 

Strana výpisu

... 60 ...

 

Další informace

Zastupitelstvo obce

Rada obce

Právní předpisy obce

Strategické dokumenty obce

Rozpočet obce

Granty a dotace

Fond rozvoje bydlení

Pro zastupitele

Volby