Obec

Pozvánka na Vánoční jarmark v obci Lučina

21. listopadu 2014, 11:04

 

 

 

Pozvánka na šachový turnaj

18. listopadu 2014, 12:29

 

 

 

Pozvánka na Vánoční jarmark v Horních Bludovicích

13. listopadu 2014, 10:00

 

 

 

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice, konaného dne 03.11.2014

4. listopadu 2014, 11:06

 

 

 

Psí detektiv

31. října 2014, 07:15

 

 

 

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.10.2014

Svěšeno:

29.10.2014

14. října 2014, 11:22 | Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Horní Bludovice se uskuteční v pondělí 03.11.2014 v 17.00 hodin v sále Obecního úřadu v Horních Bludovicích.
(více viz příloha)

 

 

 

Poděkování MO KDU-ČSL

13. října 2014, 15:42

 

 

 

Projekt Charity Český Těšín - Týden terénních služeb

7. října 2014, 13:29 | Od 01. do 10.10.2014 pořádá Charita Český Těšín tzv. Týden terénních služeb. Jedná se o akci, jejímž cílem je přiblížit služby terénní péče veřejnosti. Senioři a lidé se sníženou soběstačností v obcích v působnosti Charity Český Těšín, tedy i v obci Horní Bludovice, budou mít během této akce možnost vyzkoušet si v praxi bezplatně a bez závazků, co tyto služby nabízí a v čem jim mohou pomoci. Více informací naleznete na webových stránkách Charity.

 

 

 

"Grandík" - projekt Charity Český Těšín

3. října 2014, 14:25 | Charita Český Těšín v září vyhlásila nový projekt nazvaný "Grandík", který si klade za cíl pomoc a podporu osob s fyzickým či mentálním omezením v překovávání bariér v jejich každodenním životě. Pomoc je realizována prostřednictvím poskytnutí finančního příspěvku, o který mohou žádat fyzické osoby české státní příslušnosti bez omezení věku (u dětí žádá jejich zákonný zástupce) žijící v domácím prostředí s trvalým bydlištěm na území působnosti Charity Český Těšín, tedy i obce Horní Bludovice.

Finanční příspěvek bude poskytnut do výše 10.000,- Kč, a to výhradně jako spolufinancování nákupu materiálu nebo služeb související bezprostředně s výše uvedeným účelem. Finanční příspěvek lze tedy využít na nákup kompenzačních pomůcek, vybavení domácností, zajištění odstranění fyzických bariér v bytových jednotkách, apod.

Kontakt pro bližší informace - viz příloha.

 

 

 

Usnesení Rady obce č. 16/2014

24. září 2014, 14:46

 

 

 

Strana výpisu

... 60 ...

 

Další informace

Zastupitelstvo obce

Rada obce

Právní předpisy obce

Strategické dokumenty obce

Rozpočet obce

Granty a dotace

Fond rozvoje bydlení

Pro zastupitele

Volby