Obec

OZV č. 2/2009, kterou se mění vyhláška č. 3/2002 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území obce Horní Bludovice, a OZV č. 6/2009, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

9. dubna 2010, 08:36

 

 

 

OZV č. 1/2009, 3/2009, 4/2009 a 5/2009

9. dubna 2010, 08:31 | OZV č. 1/2009 o zrušení OZV č. 3/1995 k zajištění veřejného pořádku.
OZV č. 3/2009 o místních poplatcích
OZV č. 4/2009 o místním poplatku za provozovaný VHP
OZV č. 5/2009 o změně a doplnění OZV č. 1/2007.

 

 

 

OZV č. 1/2007, o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

9. dubna 2010, 08:29

 

 

 

OZV č. 3/2005 o zrušení vyhlášek týkajících se příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny a mateřské školy

9. dubna 2010, 08:29

 

 

 

OZV č. 1/2005, kterou se stanoví školský obvod základní školy zřízené obcí Horní Bludovice

9. dubna 2010, 08:27

 

 

 

OZV č. 3/2002 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území obce Horní Bludovice

9. dubna 2010, 08:08

 

 

 

Řád veřejného pohřebiště Obce Horní Bludovice

9. dubna 2010, 08:07

 

 

 

Zásady poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva obce Horní Bludovice

9. dubna 2010, 08:06

 

 

 

Usnesení Rady obce 05/2010

29. března 2010, 13:26

 

 

 

Statistické údaje za rok 2009

18. března 2010, 13:02 | Údaje z úseku evidence obyvatel a matriky

V roce 2009:
- narození: 10 dětí
- úmrtí: 16 občanů
- přihlášky k trvalému pobytu: 105 občanů
- odhlášky z trvalého pobytu: 41 občanů

Počet občanů obce k 01.01.2010: 1988
Počet čísel popisných k 31.12.2009: 670

 

 

 

Strana výpisu

... 61 ...

 

Další informace

Zastupitelstvo obce

Rada obce

Právní předpisy obce

Strategické dokumenty obce

Rozpočet obce

Granty a dotace

Fond rozvoje bydlení

Pro zastupitele

Volby