Obec

Usnesení Rady obce č. 01/2011

25. února 2011, 10:49

 

 

 

Usnesení Zastupitelstva obce č. 7/2010

21. ledna 2011, 12:21

 

 

 

Usnesení Rady obce č. 26/2010

21. ledna 2011, 12:19

 

 

 

Evidence obyvatel za rok 2010

12. ledna 2011, 15:43

 

 

 

Usnesení Rady obce č. 23/2010

12. ledna 2011, 08:35

 

 

 

Usnesení Rady obce č. 25/2010

4. ledna 2011, 14:43

 

 

 

OZV č. 1/2010, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3. ledna 2011, 08:46

 

 

 

Rozpočet obce 2011

28. prosince 2010, 11:38

 

 

 

Usnesení Rady obce č. 24/2010

21. prosince 2010, 12:45

 

 

 

Rozpočtový výhled 2012 - 2013

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.12.2010

Svěšeno:

15.12.2010

1. prosince 2010, 12:14

 

 

 

Strana výpisu

... 65 ...

 

Další informace

Zastupitelstvo obce

Rada obce

Právní předpisy obce

Strategické dokumenty obce

Rozpočet obce

Granty a dotace

Fond rozvoje bydlení

Pro zastupitele

Volby