Obec

Usnesení Rady obce č. 24/2010

21. prosince 2010, 12:45

 

 

 

Rozpočtový výhled 2012 - 2013

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.12.2010

Svěšeno:

15.12.2010

1. prosince 2010, 12:14

 

 

 

Rozpočet obce 2011 - návrh

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.12.2010

Svěšeno:

15.12.2010

1. prosince 2010, 12:11

 

 

 

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO (10.11.2010)

18. listopadu 2010, 16:05

 

 

 

Usnesení Zastupitelstva obce č. 2/2010

20. dubna 2010, 14:20

 

 

 

OZV č. 8/2009, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

9. dubna 2010, 08:40

 

 

 

OZV č. 7/2009, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 6/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Bludovice

9. dubna 2010, 08:39

 

 

 

OZV č. 2/2009, kterou se mění vyhláška č. 3/2002 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území obce Horní Bludovice, a OZV č. 6/2009, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

9. dubna 2010, 08:36

 

 

 

OZV č. 1/2009, 3/2009, 4/2009 a 5/2009

9. dubna 2010, 08:31 | OZV č. 1/2009 o zrušení OZV č. 3/1995 k zajištění veřejného pořádku.
OZV č. 3/2009 o místních poplatcích
OZV č. 4/2009 o místním poplatku za provozovaný VHP
OZV č. 5/2009 o změně a doplnění OZV č. 1/2007.

 

 

 

OZV č. 1/2007, o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

9. dubna 2010, 08:29

 

 

 

Strana výpisu

... 66 ...

 

Další informace

Zastupitelstvo obce

Rada obce

Právní předpisy obce

Strategické dokumenty obce

Rozpočet obce

Granty a dotace

Fond rozvoje bydlení

Pro zastupitele

Volby