Obec

OZV č. 3/2005 o zrušení vyhlášek týkajících se příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny a mateřské školy

9. dubna 2010, 08:29

 

 

 

OZV č. 1/2005, kterou se stanoví školský obvod základní školy zřízené obcí Horní Bludovice

9. dubna 2010, 08:27

 

 

 

Zásady poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva obce Horní Bludovice

9. dubna 2010, 08:06

 

 

 

Usnesení Rady obce 05/2010

29. března 2010, 13:26

 

 

 

Statistické údaje za rok 2009

18. března 2010, 13:02 | Údaje z úseku evidence obyvatel a matriky

V roce 2009:
- narození: 10 dětí
- úmrtí: 16 občanů
- přihlášky k trvalému pobytu: 105 občanů
- odhlášky z trvalého pobytu: 41 občanů

Počet občanů obce k 01.01.2010: 1988
Počet čísel popisných k 31.12.2009: 670

 

 

 

Usnesení Rady obce č. 03/2010

12. března 2010, 13:16

 

 

 

Usnesení Rady obce č. 04/2010

12. března 2010, 13:16

 

 

 

Usnesení Zastupitelstva obce č. 1/2010

12. března 2010, 13:14

 

 

 

Film Horní Bludovice 2009 je již hotov!

5. března 2010, 12:36 | Jistě řada občanů zaregistrovala, že se během roku natáčí skoro všechny obecní akce. Výsledkem je pak film o obci na DVD.

 

 

 

Usnesení Rady obce 02/2010

12. února 2010, 15:24

 

 

 

Strana výpisu

... 73 ...

 

Další informace

Zastupitelstvo obce

Rada obce

Právní předpisy obce

Strategické dokumenty obce

Rozpočet obce

Granty a dotace

Fond rozvoje bydlení

Pro zastupitele

Volby