Svoz odpadů

Svoz tříděného (textil, plasty, papír, bioodpad, sklo) a zbytkového komunálního odpadu v době pandemie koronavirem

30. března 2020, 11:57

 

 

 

Přistavení velkoobjemového kontejneru na objemný odpad

30. března 2020, 11:38

 

 

 

Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a výkup papíru - přesun termínu na neurčito

19. března 2020, 13:27

 

 

 

Systém odpadového hospodářství v obci Horní Bludovice (k 01.01.2020)

5. února 2020, 09:32

 

 

 

Orientační svozový kalendář komunálních odpadů - 2020

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

06.01.2020

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

6. ledna 2020, 14:11

 

 

 

Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a výkup papíru

6. září 2019, 08:21

 

 

 

Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a výkup papíru

6. března 2019, 15:11

 

 

 

Sběrné místo pro zpětný odběr elektrozařízení

12. listopadu 2012, 16:21