Obecní úřad

Smlouva o výpůjčce a darování - výdej popelnic na tříděný odpad pro rodinné domy v Horních Bludovicích

8. listopadu 2021, 12:48

 

 

 

Výdej popelnic na tříděný odpad pro rodinné domy v Horních Bludovicích

3. listopadu 2021, 14:45

 

 

 

Kvíz "Jak správně recyklovat elektroodpad?"

17. září 2021, 09:05

 

 

 

Sběr nebezpečných odpadů - podzim 2021

13. září 2021, 13:45

 

 

 

Jubilanti srpen 2021

29. července 2021, 09:54

 

 

 

Třídění světelných zdrojů je nyní jednodušší

29. června 2021, 14:46

 

 

 

Ostré předměty v pytli s bioodpadem

2. června 2021, 10:04

 

 

 

Lokální topeniště

17. května 2021, 13:47

 

 

 

Velkoobjemový kontejner na OBJEMNÝ ODPAD (Špluchov)

14. května 2021, 13:16

 

 

 

Informace k úhradě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a ze psů - rok 2021

13. května 2021, 13:40

 

 

 

Strana výpisu

1 ...

 

Matrika a evidence obyvatel

Silniční správní úřad

Odpadové hospodářství

Místní poplatky