Obecní úřad

Zlatá svatba manželů Hadašových

19. srpna 2019, 09:27

 

 

 

Jubilanti obce Horní Bludovice - srpen 2019

1. srpna 2019, 14:12

 

 

 

Systém odpadového hospodářství v obci Horní Bludovice (k 21.06.2019), vč. stanovišť nádob na tříděný odpad a četnosti svozu komunálního odpadu

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

24.07.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

17. července 2019, 17:07

 

 

 

Upozornění - změna čtvrtečního svozu pytlovaného bioodpadu

1. července 2019, 14:41

 

 

 

Jubilanti obce Horní Bludovice - červenec 2019

27. června 2019, 09:07

 

 

 

Nádoby na sběr použitých jedlých olejů a tuků

14. června 2019, 11:34

 

 

 

Důležité upozornění - svoz pytlovaného bioodpadu v době 3. - 7.6.2019

31. května 2019, 11:07

 

 

 

Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a výkup papíru

6. března 2019, 15:11

 

 

 

Pravidla přidělování plastových pytlů a sběrných nádob na směsný komunální odpad (2019)

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

25.02.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

25. února 2019, 14:35

 

 

 

Informace k úhradě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (za komunální odpad) a ze psů - rok 2019

24. ledna 2019

 

 

 

Strana výpisu

1 ...

 

Matrika a evidence obyvatel

Silniční správní úřad

Odpadové hospodářství

Místní poplatky