Obecní úřad

Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a výkup papíru

6. března 2019, 15:11

 

 

 

Pravidla přidělování plastových pytlů a sběrných nádob na směsný komunální odpad (2019)

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

25.02.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

25. února 2019, 14:35

 

 

 

Informace k úhradě místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (za komunální odpad) a ze psů - rok 2019

24. ledna 2019

 

 

 

Výpadek ve svozu pytlovaných plastů

14. ledna 2019, 17:01

 

 

 

Orientační svozový kalendář tříděných odpadů - 2019

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

09.01.2019

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

9. ledna 2019, 10:15

 

 

 

Sběrný box použitých cartridgí a tonerů

7. listopadu 2018, 15:59

 

 

 

Jubilanti v měsíci prosinci 2018

5. listopadu 2018, 13:12

 

 

 

Jubilanti v měsíci listopadu 2018

11. října 2018, 10:01

 

 

 

Jubilanti v měsíci říjnu 2018

19. září 2018, 13:13

 

 

 

Deset rad, proč a jak se mnou naložit, když dosvítím

14. září 2018, 14:57

 

 

 

Strana výpisu

2 ...

 

Matrika a evidence obyvatel

Silniční správní úřad

Odpadové hospodářství

Místní poplatky